Op 18 oktober 1919 werd de Vereniging Familie Heringa op initiatief van enkele bevlogen familieleden opgericht. Het doel van de vereniging is om de onderlinge familiebanden te onderhouden en te versterken en de belangen te behartigen van de familie Heringa als geheel, maar ook die van de leden afzonderlijk.

Ontstaan van deze familie Heringa
De vereniging is verbonden aan de familie Heringa, een geslacht dat direct afstamt van stamvader Reyn Watseszn. en stammoeder Brecht Jelledr. die aan het eind van de 16e eeuw hun gezin stichtte op de Heringa-State te Dongjum (Franekeradeel). De naam Heringa komt echter al sinds de 12e eeuw in Friesland voor.

Wapen van de familie Heringa
Het wapen is verdeeld in drie delen. Links op goud een zwarte halve adelaar; rechts- boven op groen drie zilveren klaverbladeren; rechtsonder op blauw een naar links zwemmende haring. Dit wapen werd omstreeks 1785 al door verschillende telgen van de familie gebruikt. Wil je een digitale afbeelding van het wapen ontvangen, stuur dan een mail naar de vereniging.

Devies “Fortiter in re, suaviter in modo”
Dit devies is opgenomen in de 55e jaargang van het blauwe boekje toen de familie Heringa in 1969 toetrad tot het Nederlands Patriciaat. Het betekent zoveel als: “Sterk in daad, zacht in de omgang”.

Bronnen
* Nederlands Patriciaat, CbvG Den Haag, 55e jaargang 1969, p94
* Heringa’s uit Dongjum, J.W. Heringa, Wever B.V. Franeker 1978, p7
* Merriam Webster Online Dictonary