Stamboom van de Familie Heringa

De stamboom van de Heringa’s uit Dongjum, een klein plaatsje 1,5 km ten noorden van Franeker in Friesland, gaat terug op Tyaert die in 1450 geboren is.
De naam Heringa komt pas in de familie als zijn achterkleinzoon Reyn Watsesz trouwt met Brecht Jelledr Heringa. Dat is in 1592.
Iedereen die de naam Heringa draagt en van dit echtpaar afstamt is in deze stamboom opgenomen plus nog vele andere familieleden.

De stamboom omvat nu 18 generaties en bijna 1500 personen. Te veel om overzichtelijk te zijn. Daarom is, behalve het totale overzicht, Stamboom Heringa’s uit Dongjum, de boom in delen weergegeven (zie Diagrammen).

1. De eerste 12 generaties na 1450 is het oudste stuk van de boom.
In de tiende generatie staat Prof. Jodocus (1765) en zijn broer Hidde (1768). Bij Hidde begint de Tak Hidde. 
Prof. Jodocus heeft 12 kleinkinderen en van vier daarvan stammen de overige nazaten.
2. Tak Hidde. Deze tak telt nu 8 generaties en wordt gekenmerkt door de velen die die naam dragen.
3. Tak Jodocus. Hieronder vallen allen die afstammen van de oudste kleinzoon van de professor, ook wel de grote olifant genoemd. Om het overzichtelijk bestaat die tak uit de volgende diagrammen: Tak Jodocus-overzicht, gevolgd door 5 Jodocus sub takken.
4. Tak Salomo Gille. Hij is tweede in het gezin waarvan Jodocus de oudste is.
5. Tak Koenraad. Hij is nummer tien van het gezin en is de tweelingbroer van nummer elf, Simon Petrus. Beiden studeren ze theologie, net als hun vader. Tak Koenraad is gesplitst in Tak Koenraad-overzicht, gevolgd door 3 Koenraad sub takken.
6. Tak Simon Petrus.

In 1919 is de Vereniging Familie Heringa opgericht. Zij spant zich in om de onderlinge band van de familieleden te onderhouden en te versterken. Sinds 1920 organiseert zij jaarlijks een familiedag; de Heringadag en soms een Heringaweekend. Dat zijn bijzonder onderhoudende bijeenkomsten waar jong en oud in een warm familieverband bij een is en interessante dingen onderneemt. Een bijzonder soort netwerk waar nieuwkomers even welkom zijn als oudgedienden, immers familie.

Deze stamboom hebben we vooral te danken aan het onderzoek van Jan Willem Heringa (1913). Hij publiceerde de resultaten in het Nederlands Patriciaat nummer 55 van 1969 en is auteur van het boek Heringa’s uit Dongjum, geschiedenis van een Friese familie, ISBN 906135 2789.

Ondergetekende verzorgde de digitale versie van de boom, de uitbreiding naar vandaag, aangevuld met foto’s, documenten en publicaties.

Helaas, het is mij niet gelukt om foutloos en volledig te zijn. Voor deze laatste slag kan ik niet zonder uw hulp! Ik hoop dan ook dat u van uw stukje boom mij correcties en aanvulling wil sturen. Belangrijke basisgegevens zijn Naam, data van geboorte, overlijden en eventuele verbintenissen, de bijbehorende plaatsnamen én van iedereen een foto.

De krenten in de cake komen natuurlijk van al die extra’s, anekdotes, publicaties, foto’s etc. Stuur ze op of mail ze zodat ze hier op een gestructureerde manier beschikbaar komen.

De stamboom is alleen toegankelijk met een wachtwoord. Op de site staan geen adressen. Vertrouwelijke informatie kan afgeschermd worden.

Ik doe mijn best de inhoud up-to-date te houden en hoop op uw medewerking.

Docus Heringa (1938)
docus@heringa.net,
+31 317615751

Versie 20 december 2016

Family tree of the Heringa Family

The family tree of the Heringa’s from Dongjum, a small village 1 mile north of Franeker, Friesland, The Netherlands, is traced back to Tyaert, born in 1450.
The name Heringa came in use in 1592 after the marriage of Reyn Watsesz to Brecht Jelledr Heringa. Reyn was a great grandchild of Tyaert.
Anybody who uses the name Heringa, and is descended from this couple, is included in this family tree along with many other family members.

The family tree now incorporates 18 generations and over 1500 persons. There are too many to be presented in a convenient graphical arrangement as shown under Charts as Stamboom Heringa’s uit Dongjum, and for that reason the tree is split up in smaller charts.

1. The first 12 generations, De eerste 12 generaties na 1450, form the oldest part of the tree.
In the 10th generation we find Prof. Jodocus (1765) and his brother Hidde (1768). With Hidde the branch Hidde begins. Prof. Jodocus had 12 grandchildren and it is from four of them the others are decended.
2. Branch Hidde. The name Hidde is characteristic of this branch, which now holds 8 generations.
3. Branch Jodocus is very large and for that reason is split up in six charts: Tak Jodocus-overzicht, outline, followed by 5 Jodocus sub branches.
4. Branch Salomo Gille. The second son of the family of which Jodocus is the eldest.
5. Branch Koenraad. Koenraad is number ten of the same family. He studied theology as did his father and his twin brother Simon Petrus. This branch is split into 4 parts: Tak Koenraad-overzicht and 3 Koenraad sub branches.
6. Branch Simon Petrus.

In 1919 the Vereniging Familie Heringa was founded with the purpose of maintaining and strengthening the mutual contact of the members of the family. Since 1920 a yearly Heringa day has been organised and sometimes a Heringa weekend as well. These are entertaining meetings with friendly family members. They are always organised around places of interest with activities for young and old. The meetings are a great opportunity, whether you are young or old, to meet with and talk to your extended family.  This is our family network and everyone is welcome.

This family tree is mainly the result of the research by Jan Willem Heringa (1913). He published his findings in the Nederland’s Patriciaat number 55 of 1969 and is author of the book Heringa’s uit Dongjum, geschiedenis van een Friese familie, ISBN 906135 2789.

I have been responsible for uploading the content to the internet and have added to it over the last 50 years.

The initial documentation was mainly textual. In its current form I have added as much photographic material, publications and documents as I could find.

Unfortunately this family tree is far from complete. I have not succeed in tracing everybody, every relation, every date and every place. I am sure there is a plentitude of interesting material in the attics of all our homes. Please have a look and send me whatever you think might be of interest and I will make whatever I receive available in a structured form for the rest of the family.

The family tree does not contain addresses. We will protect  any private information which you can provide. No one can enter the site without a password.

Please send corrections and new information to:

Docus Heringa(1938)
docus@heringa.net
+ 31 317 615751

Version of 20 December 2016