Het bestuur van de Vereniging Familie Heringa organiseert minimaal een keer per jaar een algemene ledenvergadering. Het wordt meestal rondom de jaarlijkse Heringadag georganiseerd. Alle leden van de vereniging zijn welkom op de ALV om mee te praten over de agendapunten en om daarover te stemmen. Leden kunnen ook agendapunten aandragen voorafgaand aan de ALV. De vergadering vindt plaats onder leiding van de voorzitter, Jouke Heringa.

De notulen van voorgaande ALV’s zijn voor leden vrij beschikbaar en kunnen op verzoek toegestuurd worden. Stuur hiervoor een e-mail naar vereniging@familieheringa.org.