Het kapitaal is tot stand gekomen door stortingen van leden in de beginperiode van het fonds en later gegroeid door beleggingen en giften.

Wil het fonds in de toekomst in staat zijn voor een grotere groep familieleden hulp en ondersteuning te bieden en ook in economisch slechtere tijden in staat zijn, zijn werk te kunnen doen, dan is een groei door giften of legaten noodzakelijk.

Is het fonds u ooit ten dienste geweest en wilt u nu iets terug doen, vindt u het belangrijk dat nazaten in familieverband op ondersteuning kunnen rekenen, dan kunt u bijdragen aan het vermogen dat de basis is voor deze uitkeringen.

Wilt u het Heringafonds gedenken met een legaat, dan is het bestuur graag bereid met u te overleggen over de manier waarop. U kunt hier informatie over krijgen door een e-mail te sturen naar: fonds@familieheringa.org