Het bestuur van de vereniging bestaat uit vier bestuursleden.

Jobbe van der Maesen

Secretaris

Jouke Heringa

Voorzitter

Maria van der Harst

Bestuurslid

Mariet Meyst

Bestuurslid

Sam Heringa

Penningmeester
(Functionaris
voor de
Gegevensbescherming)

Wil jij bestuurslid worden?
De vereniging kan zijn werk doen dankzij de mensen uit de familie die er tijd en energie in willen steken. Een nobele taak die al bijna 100 jaar van generatie op generatie is doorgegeven. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen om het stokje over te nemen. Als bestuurslid wordt je benoemd voor 5 jaar en deze periode kan maximaal 2 keer verlengd worden. Je wordt benoemd door de ALV maar het is mogelijk tussentijds al te beginnen.

De werkzaamheden kosten gemiddeld ongeveer 3 uur per week met een piek rondom de Heringadag en ALV. Het werk voor de vereniging is vrijwillig. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden als kandidaat bestuurslid? Neem dan contact op met vereniging@familieheringa.org.

Zwitserland en Canada
Omdat in Zwitserland en Canada relatief veel familieleden wonen heeft de vereniging in beide landen een speciaal vertegenwoordiger.

Due to the large number of family members living in Switzerland and Canada the association has appointed a special representative in both countries.

Esther Knaus

Special representative in Switzerland
schweiz@familieheringa.org

Marinus Zijta

Special representative in Canada
canada@familieheringa.org