Woord van dank aan Docus Heringa

Het bestuur van Vereniging Familie Heringa wil hierbij zijn bijzondere waardering uitspreken aan ons familielid Docus Heringa (1938) voor het zorgvuldig verzamelen van de gegevens van generatie op generatie waarmee onze stamboom voor eenieder toegankelijk is gemaakt. Dankzij het werk van Docus is een naslagwerk van ongekende waarde tot stand gebracht waar velen na ons nog veel plezier van zullen hebben.
– Het Bestuur van Vereniging Familie Heringa

Words of appreciation to Docus Heringa

The board of Vereniging Familie Heringa would like to state its profound appreciation to our cousin Docus Heringa (1938) for his meticulous efforts in collecting all the information from generation to generation by which our family tree has become accessible to all. Thanks to Docus’ efforts a remarkable record of our family’s  heritage has been preserved that will prove valuable for many years to come.
– The Board of Vereniging Familie Heringa