De vereniging bestaat voor en door haar leden. Als lid van de familie Heringa is het mogelijk lid te worden van de vereniging. De vereniging telt ruim 100 leden en zoals je ziet wonen ze over de hele wereld.

Het lidmaatschap van de Vereniging Familie Heringa biedt de volgende voordelen:
– Je hebt een stem op de algemene ledenvergadering
– Je krijgt toegang tot het archief, de stamboom en alle bronnen waar de vereniging zich over ontfermt
– Je kunt een aanvraag indienen bij het Heringafonds (enkel voor leden!)
– Je mag tegen een gereduceerde prijs deelnemen aan de activiteiten van de vereniging, onder andere de Heringadagen en Heringaweekenden
– Met jouw bijdrage maak je het mede mogelijk voor de vereniging om haar activiteiten voort te zetten

Word nu lid!
Klik op machtigingsformulier om hem te downloaden. Stuur het formulier naar per e-mail naar vereniging@familieheringa.org of per post naar

Vereniging Familie Heringa t.a.v. Mevr. Kiki van der Harst, Kamerlingh Onnesstraat 32, 2014 EL Haarlem

Als je nu lid wordt ontvang je een damast servet met daarop een geborduurd Heringawapen ter waarde van EUR 7,- helemaal gratis!

Woon je in het buitenland? Dan kun je ook lid worden. Stuur een e-mail naar vereniging@familieheringa.org met het verzoek om lid te worden.

Bijdrage
Het lidmaatschap kost EUR 16,- per jaar. Voor dit bedrag zijn naast het hoofdlid ook zijn/haar partner en minderjarige kinderen lid van de vereniging. Tevens is het mogelijk lid voor het leven te worden tegen een eenmalige bijdrage van EUR 240,-.

Adreswijziging
Ben je onlangs verhuisd? Dan willen we dat graag weten. Stuur ons een e-mail met je nieuwe adresgegevens. Je kunt de adreswijziging sturen naar vereniging@familieheringa.org. Vermeld hierbij graag alle familieleden op wie de wijziging betrekking heeft.

Eisen om lid te kunnen worden
Je kunt lid worden van de Vereniging Familie Heringa als je meerderjarig bent en aan een van deze voorwaarden voldoet:
a) Je afstamt van Reyn Watsesz. Heringa (geboren 1569) en Brecht Jelledr. Heringa en/of Elisa Heringa (geboren 1736) en Janske Halberstma (geboren 1736) dan wel van een stamvader in de mannelijke lijn van deze Reyn Watsesz of Elisa, en je de naam Heringa draagt.
b) Je tenminste een grootouder hebt die de naam Heringa draagt of droeg die de afstamming heeft als onder a) genoemd.
c) Je partner bent van iemand die onder a) of b) genoemd is, daarmee wettig gehuwd bent of als zodanig bent erkend of geregistreerd. (Dit geldt ook voor weduwen en weduwnaars)

Indien je niet aan deze eisen voldoet kun je alsnog lid worden van de vereniging als je een bijzondere verbondenheid hebt met de familie of een of meer van haar leden of je op een bijzondere manier bijdraagt aan de doelstellingen van de vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering zal de aanvraag dan worden behandeld en zal er door de leden over worden gestemd. Stuur in dit geval een e-mail naar  vereniging@familieheringa.org.

De reglementen m.b.t. het lidmaatschap staan in de statuten van de Vereniging Familie Heringa. Klik hier voor de statuten.