Hulp met gebruik – Nederlands

1.     Het webadres van de stamboom is: http://www.macfamilytree.com/login.aspx?treeid=39118

2.     De stamboom is beveiligd met een password. Iedereen die lid is van de Vereniging Familie Heringa (VFH) heeft dit password ontvangen.
Ben je geen lid maar heb je wel connecties met de familie dan kun je dit password aanvragen bij Docus Heringa, docus@heringa.net, onder vermelding van je adresgegevens, e-mail én post, en de aard van je relatie. De VFH neemt de vrijheid je een enkele keer per jaar te informeren over voor onze familie belangrijke gebeurtenissen.

3.     De startpagina opent met een diagram dat direct gekoppeld is met de gehele inhoud van de stamboom. Door dubbel kikken op een person in dit diagram zet je die centraal in een nieuw diagram.

4.     De Personen pagina is eveneens direct gekoppeld. Dubbel klikken op een persoon toont weer een diagram.

5.     Idem voor de personen onder Families.

6.     Bronnen geeft een lijst van veel gebruikte bronnen.

7.     Diagrammen zijn de overzichtskaarten die onder Overzicht genoemd zijn. Zij zijn niet gekoppeld aan het databestand maar worden ververst als er nieuwe gegevens beschikbaar komen. Het zijn bestanden als foto’s (.jpeg) en te kopiëren en te bewerken.

8.     Statistieken slaan op de totale inhoud van de database.

9.     Contactgegevens.

Helaas, het is mij niet gelukt om foutloos en volledig te zijn. Voor deze laatste slag kan ik niet zonder uw hulp! Ik hoop dan ook dat u van uw stukje boom mij correcties en aanvulling wil sturen. Belangrijke basisgegevens zijn naam, data van geboorte, overlijden en eventuele verbintenissen, de bijbehorende plaatsnamen én van iedereen een of meerdere foto’s.
De krenten in de cake komen natuurlijk van al die extra’s, anekdotes, publicaties, foto’s etc. Stuur ze op of mail ze.

Directions for use – English

1.     The web address of the family tree: http://www.macfamilytree.com/login.aspx?treeid=39118

2.     The family tree is password protected. All members of the Vereniging Familie Heringa (VFH) received this password by e-mail.
If you are not a member but has some connections with the family, please apply for the password at Docus Heringa, docus@heringa.net, mentioning your email and post address and the type of relation you have to our family.
The VFH will use your address to inform you about important family information.

3.     Home opens with a chart which is coupled with the database. Double klick on a person’s name creates a new chart centralised around that person.

4.     Pages under Persons are also coupled with the database. Double klick on a person’s name creates a new chart centralised around that person.

5.     The same for persons under Families.

6.     Sources is a listing of often used sources.

7.     Charts are explained and listed in the outline. They are not coupled to the database and are static of the type .jpeg. They can be copied and processed in any photo program.

8.     Statistics of the total content of the database.

9.     Imprint

Unfortunately this family tree is far from complete. I did not succeed in tracing everybody, every relation, every date and every place.
Please send me your corrections and additions. Important basic data are Name, dates of birth and death, possible relations and relevant places. Do not forget one or more photographs.
I am sure there is a plenitude of interesting material in the attics of our homes. Please have a look and send me whatever you think might of interest and I will make it available in a structured form.