Heringadag 2018 – Het zit er weer op!

Dank aan het fonds voor de steun, Haarlem voor de entourage en alle lieve familieleden voor de gezelligheid!

Tot volgend jaar op 7 en 8 september als we het 100-jarig bestaan van de verenging gaan vieren! Informatie hierover vind je hier.